Discography

Shukan Shonen J
2018/04/29 / ZERS-0006

Fighting Magical Girls
– Magical Girls Anime Batttle Song Tribute –

2017/08/11 / ZERS-0009
ROBORHYTHM
– Robot Anime Battle Song Tribute –

2016/10/30 / ZERS-0008

G-TRIBUTE REVOL
2015/04/26 / ZERS-0007

Doujin Game Songs!
2014/12/29 / ZERS-0006

Kanmusu Chin Soul Song
2014/10/26 / ZERS-0005

Burning Star Children
– Anime Song Tribute –
2014/04/27 / ZERS-0004

Kanmusu Sea Battle Song
2013/12/30 / ZERS-0003

G-Tribute NEXT
2013/10/27 / ZERS-0002

G-Tribute ZERO
2013/04/29 / ZERS-0001